Tytułem wstępu

Przygotowanie rozprawy dysertacyjnej jest projektem złożonym, czasochłonnym, często rodzącym wiele wątpliwości i problemów. Przedsięwzięcie tego typu wymaga od młodego naukowca wykazania się potężnym zasobem wiedzy, determinacji, a także zdolnością do pozyskania budżetu na sfinansowanie badań. Przeświadczenie o własnych predyspozycjach naukowo-badawczych oraz znajomość regulacji prawnych w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i formalnym okazują się często niewystarczające w procesie pisania pracy dysertacyjnej. Zwrócenie się z prośbą o pomoc w tworzeniu dysertacji do profesjonalistów w danej dziedzinie nie jest dziś niczym nowym, szczególnie, że na rynku istnieją organizacje czynnie zajmujące się tym problemem. Często krótka rozmowa z życzliwym specjalistą w danym temacie prędko rozwiewa wszystkie wątpliwości, ułatwiając napisanie oryginalnego, wartościowego tekstu. Poniżej przedstawiony zostanie zwięzły poradnik pisania tego rodzaju pracy, który może służyć jako przygotowanie do rozmowy z konsultantem naukowym.

Definicja

Dysertacja to pisemna rozprawa naukowa, dokumentująca pracę badawczą, która przedstawiana jest w celu uzyskania stopnia naukowego doktora bądź doktora habilitowanego. W wielu krajach nadanie stopnia naukowego następuje automatycznie po uzyskaniu pozytywnej recenzji zgłoszonej pracy. W Polsce odbywa się trójetapowo: po zaliczeniu rigorosum, czyli multidyscyplinarnego egzaminu ustnego oraz odebraniu recenzji pracy. Ostatnim etapem jest publiczna obrona dysertacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>